Velkommen til Advokatene Lea, Haavik og Helland

Advokatene Lea, Haavik og Helland er et advokatfelleskap som har drevet advokatvirksomhet siden 1990, og er pr i dag tre advokater og sekretær. Kontoret vårt ligger meget sentralt i Haugesund sentrum, i Haraldsgaten 94, bare 200 meter fra tinghuset.

Vi driver alminnelig advokatpraksis, og alle advokatene har bred prosedyreerfaring fra en rekke saksområdet. Våre sentrale arbeidsområder er innen strafferett, barnevernsaker, barn- og familierett, skifteoppgjør, boligrett, og eiendomsrett.

Adv Knut Magnus Haavik er distriktsrepresentant for Huseiernes Landsforbund, avdeling Nord-Rogaland, og har mange saker relatert til tvister innenfor jus knyttet til bolig, eiendom, mangler etc. og har også erfaring innen skjønn.

Vi representerer således klienter innenfor flere ulike rettsområder, hovedsakelig private parter, men har også bedrifter som klienter.
Kontakt
 Erik Lea
52 70 05 35
90 94 25 64
el@advokatenelhh.no Knut Magnus Haavik
52 70 05 30
40 41 79 48
kmh@advokatenelhh.no Odd Arild Helland
52 70 05 36
95 04 93 28
oah@advokatenelhh.no Cecilie Bruås
52 70 05 30
cbr@advokatenelhh.no